ELS NOSTRES SERVEIS

Després d’haver revisat les canonades i identificat el problema, us podem oferir una d’aquestes tres possibilitats d’intervenció :

REPARACIÓ

ENCAMISAT

Rehabilitació total de la canonada mitjançant l’encamisat d’aquesta amb una resina epoxy sobre tota la llargada de la canonada. Aquesta nova capa dona fortalesa estructural a la canonada. S’utilitza la vella canonada com a motlle per crear una nova internament.

FRESAT I CURAT

Abans de qualsevol reparació o renovació, cal netejar la canonada de totes les impureses o elements que obstacubilitzen el pas de l’aigua com per exemple arrels, acumulació de paper i residus.
Mitjançant un robot podem realitzar accions de curació i / o fresat en funció de la bruticia de la canonada.

REPARACIÓ

Reparació localitzada d’una deterioració (fissura, trencaments, deformitats, perforacions o desgast parcial) mitjançant la introducció d’una mànega a l’interior de la canonada i aplicació d’una resina mitjançant pressió d’aigua o d’aire.

Gaudireu d’una garantia de 10 anys sobre els treballs efectuats

Formulari de contacte

    Accepto la Política de privacitat.