Preguntes més freqüents

La resina que utilitzem, un cop seca, és tan resistent com una canonada nova, fins i tot més que el material de PVC.

En aplicar el tractament amb resina es crea una nova capa a l’interior de la canonada, el que provoca una reducció mínima del diàmetre (1 – 2 mm aproximadament).

La nostra resina es pot aplicar sobre tota mena de materials: PVC, fibrociment (amiant), ferro…

Per a realitzar les intervencions és necessari que no hi hagi aigua a l’interior de la canonada. Per un tractament complet, tallarem el subministrament d’aigua durant unes hores per reparar i tractar la canalització.

Una intervenció completa d’una canonada pot durar entre 1 i 2 dies, per tal de netejar-la i passar les dues capes de resina d’epoxi. Per a una reparació localitzada i sense complicacions, tardarem unes hores per netejar i col·locar el “packer” amb la fibra de vidre i la resina, que necessitarà una hora per assecar-se.

El tractament aplica una resina de manera que crea una canonada totalment nova a l’interior de l’antiga. Així, tenim una canonada estanca i continua que garanteix que la canonada no tingui fuites allà on s’ha aplicat la resina. També oferim una garantia de 10 anys per als treballs efectuats.

Formulari de contacte

    Accepto la Política de privacitat.